Çevre Politikası

İSC Güvenlik Danışmanlığı; tüm hizmet ve ürünlerinin planlanmasından müşteriye sunulmasına ve faaliyete geçirilmesine kadar geçen sürede, çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için aşağıdaki yöntemleri taahhüt eder ve uygular;

  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceği kirlilik ve zararı en aza indirmek,
  • Doğal kaynakları korumak ve enerji tasarrufunda bulunmak,
  • Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere uygun hareket etmek,
  • Tedarikçiler ve müşterilerle iş birliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının artırılmasına katkıda bulunmak,
  • Hizmet verdiği tüm projelerde teknik, ekonomik ve ticari olanakların el verdiği oranda çevreye en az zarar veren teknolojiyi kullanarak çevreye verilen zararı en aza indirmek,
  • Çalışanlarının çevresel duyarlılığını arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermek,
  • Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
  • Çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemek,
  • Yaşanılan çevreyi çocuklarımıza miras bırakacağımız bilinciyle çevre kirliliğini önlemek ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmek.

GÜVENLİK DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

TEDARİK  ZİNCİRİ

GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

REFERANSLARIMIZ

Size ulaşmamızı ister misiniz?

Not bırakın ve sizi arayalım