İş Yeri Sürekliliği ve Kriz Yönetim Planı Oluşturulması

Kuruma yönelik potasiyel tehditlerin belirlenerek sınıflandırılması ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına olan etkilerinin değerlendirilerek kuruluşun operasyonel faaliyetlerini, ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarlarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşaa etme amaçlı bir aksiyon planı oluşturulması ve yönetim sisteminin sürekliliğini ve gerektiğinde yönetim kademesinin tahliye planının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Operasyon Sürekliliği Yönetiminin ilkeleri;

  • Yönetim Kademesini sürekli kılmak
  • Kurumun yönetim faaliyetini sürdürmek
  • Riski hafifletmek
  • Düzenleyici kurum gerekliliklerini yerine getirmek
  • Finansal piyasalardaki istikrarı ve müşterinin güvenini korumak

İş Sürekliliği Yönetiminin kalbinde, sadece acil bir durum sonrasında derhal toparlanma değil aynı zamanda işi, olabilecek en yüksek operasyonel seviyede devam ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Operasyon Sürekliliği & Kriz Yönetimi planının amacı, kurumun acil ve beklenmedik durumlarda düzenleyici kurumlara, personeline, müşterilerine, diğer kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini belirlemektir.

GÜVENLİK DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

TEDARİK  ZİNCİRİ

GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

REFERANSLARIMIZ

Size ulaşmamızı ister misiniz?

Not bırakın ve sizi arayalım