Güvenlik Politikası

İSC Güvenlik Danışmanlığı, tüm çalışanları ve tedarikçilerinin katılımıyla; başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslar arası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemelere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde;

  • Olası iş kazalarını önlemeyi,
  • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımını benimsemeyi,
  • Faaliyetlerinin tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Organizasyon kültüründe güvenlik öncelikli davranışları desteklemeyi,
  • İşyerinde güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını,
  • Çalışanlarını İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,
  • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sisteminin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağını taahhüt eder.

GÜVENLİK DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

TEDARİK  ZİNCİRİ

GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Detaylar için tıklayın

REFERANSLARIMIZ

Size ulaşmamızı ister misiniz?

Not bırakın ve sizi arayalım